Menu

Decohering Delineation

Entangled
Others

“Een vogel roept, een vis komt aan de oppervlakte, een paardenbloem verliest zijn zaden in een windvlaag. Echter, wanneer gebeurtenissen zich uitstrekken over uren, dagen en meer, nemen we ze niet langer direct waar, maar vertrouwen we op de etikettering van dergelijke gebeurtenissen als abstracte groeperingen die we “kennen” maar geen zichtbare afbakening hebben.” – Entangled Others

Entangled Others is de studio van kunstenaars Feileacan McCormick en Sofia Crespo. Hun werk richt zich op ecologie, kunstmatige levensvormen en generatieve kunst. Ze geven meer dan menselijke levensvormen een plek in de digitale ruimte. Samen met Robert M. Thomas – componist, geluidsontwerper en programmeur – streeft het trio ernaar een wereld te creëren waarin menselijkheid, technologie en onderlinge verbondenheid worden gekoesterd en geëngageerd.

Hun kunstwerk, Decohering Delineation, tentoongesteld op onze Realtime-tentoonstelling, toont de verstrengeling van neurale netwerken en oceanische gegevens als een experimentele verkenning om de verbonden aard van ecosystemen te tonen. Het werk zoekt de grenzen van onze waarneming op in interactie met meer-dan-menselijke contexten en presenteert alternatieve manieren om naar onze wereld te kijken. Op die manier kunnen we onszelf herdefiniëren als onderdeel van het meer-dan-menselijke.

“Een vogel roept, een vis komt aan de oppervlakte, een paardenbloem verliest zijn zaden in een windvlaag. Echter, wanneer gebeurtenissen zich uitstrekken over uren, dagen en meer, nemen we ze niet langer direct waar, maar vertrouwen we op de etikettering van dergelijke gebeurtenissen als abstracte groeperingen die we “kennen” maar geen zichtbare afbakening hebben.” – Entangled Others

Decohering Delineation verleidt de zintuigen om af te stemmen op verborgen elementen waarmee we nauw verweven zijn. Verstrengeling is een staat waarin geen enkele entiteit onaangetast is door een andere entiteit. Het is gebaseerd op het geloof dat we onszelf niet kunnen beschouwen zonder elkaar, kunnen handelen zonder te interageren of spreken zonder gehoord te worden.

Entangled Others daagt ons via de perceptie van technologie uit om onszelf op nieuwe, cruciale manieren te verbeelden als deel van het meer-dan-menselijke.

Tickets